Start

Stichting Swing

Stichting Swing is een organisatie welke zich inzet om vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren. De gehele organisatie bestaat uit vrijwillige medewerkers.

Update inzake Corona 

Vanuit het bestuur hebben we het besluit genomen om in september nog niet te starten met onze activiteiten vanwege Corona.

Tijdens onze activiteiten is het lastig om de anderhalve meter maatregel te hanteren. En daarmee de gezondheid van iedereen te waarborgen.

Aan het einde van 2020 gaan we opnieuw kijken of we in het nieuwe jaar wel kunnen opstarten met onze activiteiten. Je mag je daarom al wel vast inschrijven via; http://www.stichtingswing.nl/inschrijfformulier-cursist/

Blijf gezond en we kijken er naar uit om onze activiteiten, samen met jullie, weer van start te laten gaan!