Stichting Swing

Over Stichting Swing

Stichting Swing is een organisatie welke zich inzet om vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking te organiseren. De gehele organisatie bestaat uit vrijwillige medewerkers.

Aan het hoofd van deze organisatie staat een bestuur bestaande uit vijf vrijwilligers.

Stichting Swing is een organisatie die zijn financiële middelen geheel haalt uit fondsen, subsidies, giften en opbrengsten van de activiteiten. Alle ingekomen middelen zullen altijd ten goede komen aan de te organiseren activiteiten.

Visie

Stichting Swing is er van overtuigd dat de deelnemers mensen zijn met mogelijkheden. De mogelijkheden zullen altijd het uitgangspunt zijn van ons handelen en niet de beperking. Dus we behandelen de deelnemers normaal, maar speciaal waar nodig.

Doelstelling

Stichting Swing stelt zich ten doel om leuke en gezellige vrijetijdsbesteding te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij zoeken daarbij naar activiteiten welke aansluiten bij de behoeften die zij signaleren bij de doelgroep. Denk aan disco avonden, dansles, country line dansen, playbackshows, artiestengala’s, wandelen, disco zwemmen, biljarten, enz.

Deze activiteiten worden jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig aangepast of uit het aanbod gehaald.

Doelgroep

De deelnemers:

  • Hebben een ontwikkelingsachterstand door een verstandelijke beperking.
  • Zitten in verband hiermee op een school voor Moeilijk Lerende of Zeer Moeilijk Lerende kinderen of hebben hier op gezeten.
  • Kunnen werken in het vrije bedrijf, arbeidscentrum, sociale werkplaats of in een dagcentrum.
  • Wonen in een woonvoorziening, bij de ouders of wonen zelfstandig met of zonder begeleiding.
  • Zijn 14 jaar en ouder.

Vrijwilliger worden?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers!